O porție de înțelepciune

adelina 16 mai 2014

Am găsit această povestioară pe facebook, și m-am gândit să o împărtășesc cu voi.

A boy saw a caterpillar in his garden. He found the caterpillar in a difficult situation, bound by a cocoon, and struggling to release itself. It was not able to come out, but it never gave up its efforts. It tried and tried. Feeling compassion, the boy ran inside his house, got a pair of scissors, and slowly and carefully cut the cocoon. He released the caterpillar.
What did he see when he cut the cocoon? He saw that the caterpillar was developing wings to become a butterfly. And because he had cut the cocoon before time, the wings of the caterpillar were very weak. They did not have the strength to handle the weight of the caterpillar and so the caterpillar could not fly.
Similarly, sometimes when we struggle in our lives, it may seem painful to someone who is watching. But those very struggles actually make us strong and powerful. Many people ask, “Why does God allow us to suffer?” We can learn from this story; if the boy had allowed the caterpillar to suffer a little more, then it would have soared to the sky, flown from one flower to another and would be appreciated by the world for its colors and beauty.

Un băiat a văzut o omidă în grădina sa. Omida se afla într-o situație dificilă , legată de un cocon, și se luptă să se elibereze. Aceasta nu a putut să iasă, dar ea nu a renunțat niciodată să facă eforturi. A încercat și a încercat. Din compasiune , băiatul a fugit în casă , a luat o pereche de foarfece , și încet și cu atenție a tăiat coconul . El a eliberat omida.
Ce a văzut când a tăiat coconul ? El a văzut că omida își dezvolta aripi pentru a deveni un fluture. Și pentru că el a tăiat coconul prea devreme, aripile omizii erau foarte slabe. Ele nu au avut puterea să suporte  greutatea omizii și  omida nu a putut zbura.
În mod similar, uneori, atunci când avem parte de o suferință în viețile noastre, poate părea dureros pentru cineva care ne privește. Dar tocmai acele lupte de fapt ne fac puternici și rezistenți. Mulți oameni întreabă, ” De ce Dumnezeu ne permite să suferim ? „Putem învăța din această poveste; dacă băiatul ar fi permis omizii să sufere un pic mai mult , atunci ea s-ar fi înălțat la cer , zburând de la o floare la alta și ar fi fost apreciată de lume prntru culorile și frumusetea ei .

Mie mi s-a părut o povestioară minunată, complet inspirată din realitate. Voi ce părere aveți?


2 comments

Lasă un răspuns